«Туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау әдістемесінің дамуы» жобасы

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру үшін «Туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау әдістемесінің дамуы» жобасы 12 ай іске асыру кезеңімен (ҚР БҒМ). ЖТН AР09561652. Жетекшісі э.ғ.д. Тлеубердинова А.Т.

Зерттеудің мақсаты – тұтынушылардың қанағаттануын арттыру резервтерін анықтау үшін отандық туристік өнімнің күшті және әлсіз жақтарын анықтай отырып, қазіргі заманғы жағдайларға сәйкес келетін Қазақстандағы туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың әдістемелік тәсілін анықтау.

Зерттеудің негізгі нәтижелері: туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалаудың қазіргі заманғы тәсілдері мен әдістерін талданды; туристік қызмет компоненттерінің сарапшылар мен тұтынушылардың пікірлері негізінде олардың маңыздылығын анықтай отырып, олардың бәсекеге қабілеттілік деңгейіне әсері белгіленді; туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін сандық бағалаудың әдістемелік негіздері жасалды; туристік қызметтердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалаудың әзірленген әдістемесі сыналды; тұтынушылардың қазақстандық туристік қызметтер деңгейіне қанағаттану деңгейі анықталды.

Зерттеу тобының мүшелері:

Тлеубердинова Айжан Тохтаровна – ҒЗЖ жетекшісі, э.ғ.д.

Author ID в Scopus: 57192707616

Researcher ID Web of Science: W-2885-2019

ORCID ID: 0000-0001-8762-5932

Researcher ID in Publons: W-2885-2019

 

Салауатова Динара Муслимовна – ғ.қ., PhD

Author ID в Scopus: 57212468162

Researcher ID Web of Science: U-5859-2018

ORCID ID: 0000-0001-8569-3755

Researcher ID in Publons: U-5859-2018

Жоба орындаушылардың негізгі зерттеу нәтижелерін отандық және шетелдік басылымдарда жариялау, оның ішінде:

ҚР БҒМ БҒССҚК ұсынған журналдарда:

1. Тлеубердинова А.Т., Салауатова Д.М. Туристтік дестинациялар қызметтерінің бәсекелестік әдістерін талдау // Тұран университетінің хабаршысы, №3 (91), 2021. 194-200 б.

2. Тлеубердинова А.Т., Салауатова Д.М. Система показателей, определяющих конкурентоспособность услуг туристских дестинаций // ҚазЭХСҚУ хабаршысы, №3, 2021. 58-63 б.

SCOPUS дәйексөзінің басылымында:

1. Tleuberdinova A., Salauatova D., Pratt S. Macro-economic Factors Influencing Tourism Entrepreneurship: The Case of Kazakhstan // Journal of Entrepreneurship, 2021, 30(1), P. 179–209. https://doi.org/10.1177/0971355720981431

2. Tleuberdinova A., Salauatova D., Pratt S. Assessing Tourism Destination Competitiveness: the case of Kazakhstan // Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events (басылымда)