АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ЕНГІЗУ БӨЛІМІ

Киреева Әнел Ахметқызы

Ақпарат және зерттеу нәтижелерін енгізу бөлімінің меңгерушісі

Экономика ғылымдарының кандидаты

Scopus ID: H-index=6 (56530815200)

Researcher ID: H-index=6 (N-6029-2016)

РИНЦ: H-index = 3 (923246)

ORCID:  0000-0003-3412-3706

Журналдың бас редакторының орынбасары «Экономика: стратегия и практика»

Қауымдастырылған журнал редакторы «Journal Distribution of Science» (SCOPUS)

Сыйлықтар мен марапаттар:

– 2016-2017 жж. жас ғалымдар арасында ҚР БҒМ ғылыми стипендиясының стипендиаты.;

– Сорос-Қазақстан Халықаралық қорының gender Open economy Fellowship бағыты бойынша жас ғалымдар арасында ғылыми стипендия иегері (2018 ж.);

– Корея ғылымын тарату қауымдастығы беретін «Best Paper Award «ғылыми-зерттеу сыйлығы, Сеул қ., Оңтүстік Корея (2018 ж.);

– Корея ғылымын тарату қауымдастығы беретін «AWARD EXCELENCE» марапаты, Сеул қ., Оңтүстік Корея (2019 ж.).

Ғылыми қызығушылықтары:

экономика, aймақтық экономика, дағдарысты басқару, жаңа технологиялар нарығы, техногендік жаһандану, креативті экономика, цифрлық экономика, гендерлік экономика мәселелерін зерттеу.

Бөлім қызметкерлері:

Муратова А. – ғылыми қызметкер

Шевченко О.Д. — инженер

Байханова М.С. — инженер

Урдабаев М. — IT специалист

Муздубекова Г.— техник