Басты бет

Ғылыми кеңес құрамы

Ғылыми кеңес құрамы

Кеңестің негізгі міндеттері:

 • Институттың ғылыми-зерттеу, енгізу, баспа қызметі мәселелерін қарау, сондай-ақ сыртқы байланыстарды кеңейту, ғылыми қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу және ұсынымдар енгізу;
 • Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған Қазақстан Республикасының ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің басым бағыттарын іске асыруға қатысу;
 • Институттың іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерінің басым бағыттарын айқындау;
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік мүдделерін қозғайтын пәнаралық зерттеулерге қатысу;
 • Институт қызметінің стратегиялық және ағымдағы жоспарларын қарау;
 • Бірыңғай мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысу бойынша ғылыми ұйымның басқа ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен, ғылыми қоғамдастықпен өзара іс-қимылы жөніндегі мәселелерді қарау;
 • Ғылыми-зерттеу және енгізу жұмыстарын ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды зерделеу және әзірлеу;
 • Ұйымның инновациялық қызметін дамыту және оларды енгізу жөніндегі жобаларды әзірлеу;
 • Халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту;
 • Зерттеулер мен әзірлемелер саласындағы шаруашылық қызметтің өндірістік субъектілерімен ынтымақтастықты дамыту;
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін насихаттауға және насихаттауға қатысу, оларды коммерцияландыруға жәрдемдесу;
 • Ғылымды дамытудың қазіргі заманғы талаптарын негізге ала отырып, қазіргі заманғы техникалық жабдықтармен Мониторинг және жарақтандыру;
 • Институттың, оның филиалы мен құрылымдық бөлімшелерінің тиімді жұмысы бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Ғылыми кеңес құрамы:

1       Тургинбаева Ардак Несипбековна, Экономика ғылымдарының докторы, қауым.профессор, Бас директор, ғылыми кеңес төрағасы

 2      Сәбден Оразалы Сәбденұлы, Экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒИ академигі, Ғылыми кеңесші, Бас ғылыми қызметкер

 3      Чуланова Зауре Казбековна,Экономика ғылымдарының кандидаты, Ғылым жөніндегі Бас директордың орынбасары, Жетекші ғылыми қызметкер

 4      Калиева Сауле Ауганбаевна, Экономика ғылымдарының докторы, қауым.профессор , Даму және сыртқы байланыстар жөніндегі Бас директордың орынбасары, Бас ғылыми қызметкер

 5      Мырзатай Ержан Қыдырбайұлы, Әлеуметтік ғылымдарының магистрі, Бас Ғалым хатшы, ғылыми қызметкер

 6      Алибекова Гульназ Жанатовна, PhD, Жетекші ғылыми қызметкер

 7      Альжанова Фарида Газизовна, Экономика ғылымдарының докторы, доцент, Бас ғылыми қызметкер

 8      Бримбетова Нурсауле Жанахметовна, Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Жетекші ғылыми қызметкер

 9      Гайсина Салима Нургалиевна, Экономика ғылымдарының докторы, Бас ғылыми қызметкер

 10    Днишев Фархат Мусаевич, Экономика ғылымдарының докторы, Бас ғылыми қызметкер  (Келісімі бойынша)

 11     Егоров Олег Иванович, Экономика ғылымдарының докторы, Бас ғылыми қызметкер (Келісімі бойынша)

 12    Кангалакова Дана Муратбековна, PhD, қауым.профессор Жетекші ғылыми қызметкер

 13    Киреева Анель Ахметовна, Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Жетекші ғылыми қызметкер

 14    Нурланова Наиля Капеновна, Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Бас ғылыми қызметкер

 15    Османов Жасым Джафарович, Экономика ғылымдарының кандидаты, Жетекші ғылыми қызметкер

 16    Панзабекова Аксана Жакитжановна, Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Бас ғылыми қызметкер

 17    Рузанов Рашид Муратбекович, Экономика ғылымдарының кандидаты, Жетекші ғылыми қызметкер

 18    Сатпаева Зайра Тулегеновна, PhD, қауым.профессор, Жетекші ғылыми қызметкер

 19    Сатыбалдин Азимхан Абилкаирович, Экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Бас ғылыми қызметкер

 20    Тлеубердинова Айжан Тохтаровна, Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Бас ғылыми қызметкер

 21    Туркеева Куляш Амиркуловна, Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, Жетекші ғылыми қызметкер

 22    Халитова Мадина Муратовна, Экономика ғылымдарының докторы, доцент, Бас ғылыми қызметкер

 23    Бектурганова Макпал Саттикуловна, PhD, Жетекші ғылыми қызметкер, Жас Ғалымдар