Басыт бет

Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы – Астана қаласы

Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы – Астана қаласы

Орталық директоры

Рахметова Рахила Умирзаковна, экономика ғылымдарының докторы, профессор

Scopus ID: 56027902300

Researcher ID: KJL-2065-2024   

ORCID: 0000-0002-4079-244X    

Орталық міндеттері

 • Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді зерттеудің теориялық және әдіснамалық тәсілдерін қалыптастыру және цифрландыру жағдайында экономиканың дамуының нақты ерекшеліктерін анықтау.
 • Компьютерлік технологиялар  базасында  статистикалық-математикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік-экономикалық үрдістерді пәнаралық зерттеудің ғылыми негіздерін жасау және Қазақстанның қазіргі жағдайының нақты деректерінде  ғылыми-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету

Орталық функциялары

 • Зерттеулер мен әзірлемелер: әлеуметтік-экономикалық үрдістерді зерттеудің  теориялық және әдіснамалық тәсілдерін қалыптастыру және цифрландыру жағдайында экономиканың даму ерекшеліктерін анықтау.
 • Тәжірибелік нұсқаулар мен ұсыныстар: еліміздің бизнес-құрылымдарымен және Астана қаласының әкімдігімен ынтымақтастық және тығыз өз-ара іс-қимыл қалыптастыру, дамудың әлеуметтік-экономикалық бағыты бойынша стратегиялар мен іс-шаралар жоспарын әзірлеуге қатысу және болашаққа ұсынымдар дайындау.
 • Білімді тарату:  Қазақстанның қазіргі жағдайының нақты деректеріне негізделген ғылыми-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету; әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдау және болжау бойынша ғылыми зерттеулерде заманауи аналитикалық әдістер мен компьютерлік технологияларды қолдануды жандандыру; ғылыми семинарлар, дөңгелек үстелдер және осы бағытта конференциялар ұйымдастыру; ғылымға жас мамандарды тарту, магистрант, докторанттарды ғылыми зерттеу тәжірибеден өткізу.  

Орталық жобалары

2022-2024жж.

 • АР 14871419 «Қазақстандағы электрондық коммерция нарығының иституционалдық ортасын қалыптастыру, оны бағалау және дамыту механизмін әзірлеу» (ғылыми жетекші- э.ғ.д. Азатбек Т.)

Орталық басылымдары

 • Азатбек Т., Раимбеков Ж., Сыздыкбаева Б., Шарипбекова К.(2022). Improving the Efficiency of Transportation and Distribution of Goods in Modern Conditions// Modern Trends and Research in Intermodal Transportation Springer.- 2022.- Р.197-276. ISBN https://doi.org/10.1007/978-3-030-87120-8
 • Azatbek Т., Bekenova L., Baimukasheva Zh., Velesko S. (2019). Commercialization of intellectual development of Kazakhstan. Bulletin of National academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 377 (2019), 80 – 93. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.10
 • Zhanbozova, A., Panzabekova, A., Bekenova, L. (2022).  The Level of Urbanization of the Regions of Kazakhstan: Assessment by the Index Method. In: Martinat, S., Kumar, V., Torre, A., Lavrikova, Y., Kuzmin, E. (eds) Landmarks for Spatial Development. Contributions to Regional Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37349-7_5
 • Rakhmetova, R.U, Nagima, S.  (2019). Socio-economic sustainable development of the regions of Kazakhstan: Research of demographic potential. Journal of Environmental Management and  Tourism. 2019, 10(5), 1124–1134, https://doi.org/10.14505//jemt.10.5(37).19
 • Rakhmetova, R., Maxyutova, A., Kaliyeva S., Meldakhanova, M., & Khajiyeva, G. (2022). Socio-economic factors in labour market regulation. Migration Letters, 19(5), 561–570. https://doi.org/10.33182/ml.v19i6.2375