Басыт бет

Жаһандану және әлемдік экономика бөлімі 

Жаһандану және әлемдік экономика бөлімі 

Түркеева Күләш Әмірқұлқызы

Бөлім басшысы

Түркеева Күләш Әмірқұлқызы, э.ғ.к., доцент

Scopus ID: 57218567836

ORCID: 0000-0001-9845-7751

Бөлімнің міндеттері  

 • Технологиялық өзгерістердің экономикалық құрылымдарға әсерін талдау: әлемдік экономикадағы процестер мен тенденцияларды негіздеу және анықтау бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, олардың ұлттық экономикаға әсерін болжау, сыртқы сауда, экономикалық интеграция және қауіпсіздік мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау.
 • Тұрақты экономикалық инновацияларды анықтау және ілгерілету: сауда-экономикалық, инвестициялық, көліктік-логистикалық аспектілерде Қазақстанның стратегиялық маңызды әріптестерімен халықаралық ынтымақтастығына қарасты ғылыми зерттеулер жүргізу..
 • Экономикалық жүйелердегі инновациялар мәдениетін дамыту: адам ресурстарының Халықаралық көші-қоны және оның ұлттық экономиканың экономикалық әлеуетіне әсері саласында ғылыми зерттеулер жүргізу.

Бөлімнің функциялары

 • Жаһандану мен әлемдік экономиканың өзекті мәселелері бойынша зерттеулер мен әзірлемелер (ҒЗТКЖ): қазіргі кезеңдегі олардың тенденциялары мен заңдылықтарын анықтауға бағытталған әлемдік экономика және олармен байланысты жаһандық, трансұлттық, трансшекаралық процестер саласында іргелі зерттеулер жүргізу;
 • Саяси нұсқаулар мен ұсыныстар: жаһандану мәселелері бойынша ұсыныстарды тиімді енгізуге ықпал ететін мемлекеттік және корпоративтік саясатты қалыптастыруға көмектесу үшін саясаткерлерге дәлелді ұсыныстар әзірлеу;
 • Білім тарату және ынтымақтастық: жарияланымдар, семинарлар, конференциялар және университеттермен, ҒЗИ, бизнеспен, мемлекеттік органдармен, даму институттарымен және басқа мекемелермен ынтымақтастық арқылы идеялар мен зерттеу нәтижелерімен алмасуға жәрдемдесу.

Бөлімнің жобалары

2022-2024 жж.

«Көрші елдердің шекаралас аймақтарындағы ынтымақтастықтың жаңа форматтары: Қазақстан мен Өзбекстанның ұлттық экономикалары үшін экономикалық әріптестіктің факторлары, шарттары мен басымдықтары» AP14869893 (ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент Түркеева К.Ә.)

2023-2025жж.

 «Ресурстарды үнемдеу ресурстық шектеу жағдайында Қазақстанның мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың стратегиялық бағыты ретінде: іске асыру тетіктері» АР1967712 (ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент Чигаркина О.А.)

2023-2025жж.

«Экономикалық, әлеуметтік және экологиялық факторлардың урбанизация мен парниктік газдар шығарындылары арасындағы байланысқа әсерін зерттеу» AP19576071 (ғылыми жетекші – PhD, доцент Бектурганова М.С.)

Бөлім басылымдары

 • А. Suleimenova, K. Turkeyeva,A. Tulemetova, N.Zhanakova. The Impact of the Oil and Oil Products Market on Economic Development: A National Aspect// International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(5), ISSN 2146-4553. P.116-122. DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.9964 (SCOPUS, CiteScore 2020 – 3.5, процентиль Economics, Econometrics and Finance – 91).
 • Туркеева К.А., Бримбетова Н.Ж., Сулейменова А.Ш., Туйебекова Ш.Ж. Новые возможности и предпосылки приграничного взаимодействия Казахстана и Узбекистана // Economics: the strategy and practice, Т. 18, № 3, 2023 г. https://doi.org/10.51176/1997-9967-2023-3-140-156
 • Чигаркина О.А. Эколого-экономические ориентиры развития нефтегазового комплекса Казахстана в условиях Четвертой промышленной революции//Вестник национальной инженерной академии Республики Казахстан. – 2018. – №2.(68). – С. 99-104. URL: https://journal.neark.kz/wp-content/uploads/2020/06/vestnik-2_2018.pdf
 • Anel Kireyeva, Akan Nurbatsin, Aigerim Yessentay, Nazyken Bagayeva and Sharbanu Turdalina (2021). Exploring determinants of innovation potential of enterprises in Kazakhstan. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 433-443. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.34 (база Скопус, Q1)
 1. Bekturganova M.S., Satybaldin A.A., Yessekina B.K. (2019). Conceptual Framework for the Formation of Low-carbon Development: Kazakhstan’s Experience. International Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP), 2019. 9(1),   1-9.   (SCOPUS,   Q1,   0,83   процентиль).

https://doi.org/10.32479/ijeep.7294

 1. Turkebayeva , Bekturganova M., Sabden O., Dauliyeva G., Kenzhegulova
 2. (2022). Assessment of the relationship between inequality, income and economic growth in the regions of Kazakhstan. Problems and Perspectives in Management, 2022, 20(2), 511–521. (SCOPUS, Q2, 0,71 процентиль). http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.42