Басыт бет

«ZertteuLab» Зертханасы

«ZertteuLab» Зертханасы

Зертхана меңгерушісі

Молдабекова Айсұлу Тұрсынбайқызы, PhD

Scopus ID: 57207841308 

Researcher ID: AAN-3931-2020

ORCID: 0000-0003-4330-5595

Зертхана міндеттері

 • Қызметкерлердің академиялық кәсіби дағдыларын арттыру: зертхана экономика ғылымының тиісті салаларында білім мен дағдыларды кеңейту арқылы іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін институт қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға бағытталған.
 • Деректерді талдаудың заманауи әдістері бойынша әдістемелік мектептер мен семинарлар ұйымдастыру: зертханада деректерді талдаудың озық әдістерін, оның ішінде жасанды интеллект пен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруда статистикалық бағдарламаларды қолдануды енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде.
 • Ғылыми қоғамдастықпен өзара әрекеттесу: басқа ғылыми мекемелермен желілік өзара әрекеттесуді дамыту және бірлескен ғылыми топтар мен серіктестіктер құру арқылы ғылыми жобаларға қатысу.

Зертхана қызметтері

 • Экономиканы әлеуметтану, экология, информатика және т.б. сияқты басқа ғылыми пәндермен біріктіретін пәнаралық зерттеулерді жүргізу. Бұл экономикалық және әлеуметтік процестердің әртүрлі аспектілерін ескеретін күрделі жобаларды жасауға мүмкіндік береді.\
 • Қоғамның жағдайы мен дамуының әртүрлі аспектілерін бағалауға көмектесетін әлеуметтік-экономикалық проблемаларды бағалау индекстерін әзірлеу. Бұл индекстерді экономикалық тенденцияларды талдау және болжау және саясат бойынша ұсыныстар жасау үшін пайдалануға болады.
 • Ғылым және білім өкілдеріне ғылыми кеңес беру, сарапшылық кеңестер беру және ғалымдар мен білім беру ұйымдарына қолдау көрсету. Бұл зерттеу жобасын жобалау, зерттеу әдістемесі және деректерді талдау бойынша кеңестерді қамтиды.

Зертхана басылымдары

 • Moldabekova, A., Zhidebekkyzy, A., Akhmetkaliyeva, S., & Baimukhanbetova, E. (2020). Advanced technologies in improving the management of logistics services: Bibliometric network analysis | Zaawansowane technologie ulepszania zarządzania usługami logistycznymi: Analiza sieci bibliometrycznej. Polish Journal of Management Studies, 21(1), 211–223. https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.1.16
 • Moldabekova, A., Philipp, R., Reimers, H., & Alikozhayev, B. (2021). Digital Technologies for Improving Logistics Performance of Countries. Transport and Telecommunication, 22(2), 207–216. https://doi.org/10.2478/ttj-2021-0016
 • Zhidebekkyzy, A., Moldabekova, A., Amangeldiyeva, B., & Streimikis, J. (2022). Assessment of Factors Influencing Pro-Circular Behavior of a Population. Economics and Sociology, 15(3), 202–215. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2022/15-3/12
 • Moldabekova, A., Beifert, A., & Sabden, O. (2020). Logistics Service Quality of Dry Ports Within Land-Based Transport Corridors: A Case Study “Khorgos Gateways.” In Lecture Notes in Networks and Systems (Vol. 117). https://doi.org/10.1007/978-3-030-44610-9_21
 • Zhidebekkyzy, A., Moldabekova, A., & Amangeldiyeva, B. (2023). Pro-Environmental Behavior and Household Waste Sorting in Kazakhstan: an Empirical Analysis. Eurasian Journal of Economic and Business Studies, 1(67), 39–51. https://doi.org/10.47703/ejebs.v1i67.186
 • Kireyeva, A. A., Nurlanova, N. K., Moldabekova, A., Urdabayev, M., & Mussayeva, D. (2021). Methodological approaches to assessing the level of vulnerability of settlements in Kazakhstan. E3S Web of Conferences, 291(August), 03004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129103004
 • Zhidebekkyzy, A., Moldabekova, A., Amangeldiyeva, B., & Šanova, P. (2023). Transition to a circular economy: Exploring stakeholder perspectives in Kazakhstan. Journal of International Studies, 16(3), 144–158. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2023/16-3/8
 • Kireyeva, A. A., Nurlanova, N. K., Wan, L. J., & Moldabekova, A. (2023). Factors causing depopulation of vulnerable regions : Evidence from Kazakhstan , 2009 – 2019. 13(3), 2009–2019. https://doi.org/10.15196/RS130308