Әлеуметтік мәселелер және адами капитал бөлімі

Кангалакова Дана Мұратбекқызы

Әлеуметтік мәселелер және адами капитал бөлімінің меңгерушісі

PhD

Scopus ID: H-index=2 (57194270697)

ORCID:  0000-0001-8388-8559

«Экономика: стратегия және практика» журналының редакциялық алқасының мүшесі

ҚР ҒЖБМ ҒК Экономика институты Жас ғалымдар кеңесінің мүшесі

ЖҮЛДЕЛЕР МЕН МАРАПАТТАР:

Академик Т. А. Әшімбаевтың атаулы стипендиясының иегері, ҚР БҒМ ҒК ИЭ (2017 ж.);

Корей ғылымды тарату қауымдастығының «Best Paper Award» ғылыми сыйлығының иегері (KODISA, Сеул қ., Оңтүстік Корея, 2023) иегері.

ҒЗЖ ЖОБАЛАРЫНА ҚАТЫСУ:

Жетекшілік жобасы: «Қазақстан Республикасы аймақтарының интеллектуалды әлеуеті: бағалау және даму перспективалары» (ЖТН АР08052800, 2020-2022 жж.).

Белсенді қатысқан жобалар: «Ғылымды қажетсінетін экономиканың қалыптасуы жағдайында Қазақстанның инновациялық жүйесін дамыту: институттар мен тетіктер» (2015-2017 жж.); «Қазақстанның үшінші технологиялық жаңғырту негізінде ғылымды қажетсінетін экономикаға жолы: даму стратегиясы, модельдері мен тетіктері» (2018-2020 жж.); «Қазақстан экономикасы мен қоғамының тепе-тең аумақтық даму тұжырымдамасы мен тетіктерін әзірлеу» (2021-2022 жж.); «Қазақстандағы демографиялық процестердің, көші-қонның, урбандалу факторларын, ерекшеліктері мен серпінін зерттеу, цифрлық карталар мен болжамдарды әзірлеу» (2021-2023 жж.)

«Қазақстан ауыл әйелдерінің ресурстарға теңсіз қол жетімділігін жеңудің басымдықтары мен тетіктері» (2022-2024 жж.)

Ғылыми қызығушылықтары: экономика, адами капитал, зияткерлік әлеует, аймақтық экономика, цифрлық экономика, гендерлік экономика, инновация және кәсіпкерлік мәселелерін зерттеу.

БӨЛІМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ:

  • Чуланова З. К. – жетекші ғылыми қызметкер, э.ғ.к.        
  • Мельдаханова М. К. – басты ғылыми қызметкер, э.ғ.д.
  • Гайсина С. Н. – басты ғылыми қызметкер, э.ғ.д.
  • Өмір А. – ғылыми қызметкер
  • Джумашев Н. М. – ғылыми қызметкер, PhD докторант
  • Джанегизова А. – PhD докторант