Басыт бет

Инновациялық және технологиялық даму бөлімі

Инновациялық және технологиялық даму бөлімі

Сатпаева Зайра Тулегенқызы

g

Бөлімінің меңгерушісі

Сатпаева Зайра Тулегенқызы, PhD, қауымдастырылған профессор

Scopus ID: (57214615874)

Researcher ID: (N-5297-2014)

РИНЦ: (1038104 )

ORCID: 0000-0002-1644-3709

Бөлімнің міндеттері

 • Технологиялық өзгерістердің экономикалық құрылымдарға әсерін талдау: өнімділікке, жұмыспен қамтуға және нарық динамикасына баса назар аудара отырып, жаңа технологиялардың өндіріс, қызмет көрсету және ауыл шаруашылығы сияқты экономикалық секторларды қалай өзгертетінін зерттеу;
 • Тұрақты экономикалық инновацияларды анықтау және ілгерілету: экологиялық, экономикалық және әлеуметтік артықшылықтарды ұсынатындарды анықтауға ұмтылу арқылы тұрақты дамуға ықпал ететін технологияларды бағалау.
 • Экономикалық жүйелердегі инновациялар мәдениетін дамыту: бәсекеге қабілеттілік пен тиімділікті арттыру үшін инновациялық тәжірибелер мен технологияларды дәстүрлі экономикалық жүйелерге дамыту мен біріктіруді ынталандыру.

Бөлімнің функциялары

 • Экономиканың ғылыми-технологиялық және инновациялық дамуының өзекті мәселелері бойынша зерттеулер мен әзірлемелер (ҒЗТКЖ): жаңа технологиялық жетістіктерді қолданыстағы экономикалық модельдерге қалай біріктіруге болатындығын және қандай жаңа модельдер қажет болуы мүмкін екенін анықтау үшін жүйелі іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу. Бұған гипотезаларды әзірлеу және тексеру, деректерді жинау және талдау және жаңа әдістемелерді әзірлеу кіреді.
 • Саяси нұсқаулар мен ұсыныстар: экономикалық тәжірибеге инновациялық технологияларды тиімді енгізуге ықпал ететін мемлекеттік және корпоративтік саясатты қалыптастыруға көмектесу үшін саясаткерлер мен өнеркәсіп көшбасшыларына ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу.
 • Білім тарату және ынтымақтастық: Жарияланымдар, семинарлар, конференциялар және университеттермен, ҒЗИ, бизнеспен, мемлекеттік органдармен, даму институттарымен және басқа мекемелермен ынтымақтастық арқылы идеялар мен зерттеу нәтижелерімен алмасуға жәрдемдесу.

Бөлімнің жобалары

2022-2024 жж.

«Қазақстанның ауыл әйелдерінің ресурстарға тең емес қолжетімділігін еңсеру жөніндегі басымдықтар мен тетіктер» AP14869297 (ғылыми жетекші – э.ғ.к., қауымдастырылған профессор Киреева А.А.)

2023 – 2025 жж.

«Ғылыми зерттеулерді бағалауға теңдестірілген тәсіл: іске асыру әдістемесі мен тетіктері» AP19678110 (ғылыми жетекші – PhD Алибекова Г.Ж.)

2023 – 2025 жж.

«Цифрландыру жағдайындағы Қазақстанның инновациялық инфрақұрылымы: жағдайды бағалау және атлас әзірлеу» AP19680544 (ғылыми жетекші – PhD, қауымдастырылған профессор Сатпаева З.Т.).

 

Бөлімнің басылымдары

 • Alibekova G., Alzhanova F., Osmanov Z., Omarov A. (2023). Regional specialization and diversification of industries in Kazakhstan. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 10(5), 898–906. https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i5.1096
 • Alzhanova F., Alibekova G., Dnishev F., Bagayeva N. (2023). Knowledge distribution in the science and technology space (Case of the Eurasian Economic Union). Journal of Distribution Science, 21(9), 81–91. https://doi.org/10.15722/jds.21.09.202309.81
 • Nurlanova N.K., Alzhanova F.G., Satpayeva Z.T. (2023). Sustainable development of cities: Rating assessment methodology and risk analysis (using Kazakhstan as an example). Economy of Regions, 19(2), 343–354. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-2-4
 • Kireyeva A.A., Satpayeva Z.T., Kenzhegulova G.K., Kangalakova D.M., Jussibaliyeva A. (2022). Kazakhstani womenʼs participation in online marketplaces: Benefits and barriers. Asia & the Pacific Policy Studies, 1–27. https://doi.org/10.1002/app5.361
 • Dnishev F.M., Alzhanova F.G., Satpayeva Z.T. (2022). Territorial distribution of Kazakhstan’s knowledge-intensive sectors of the economy: Opportunities and prospects. Economics: the strategy and practice, 17(2), 52-65. https://doi.org/10.51176/1997-9967-2022-2-52-65
 • Raimbekov Z., Sharipbekova K., Syzdykbayeva B., Turginbayeva A., Sladkowski A. (2022). Assessing logistic factors and forecasting their impact on economic growth: The example of Kazakhstan. Transport Problems, 17(4), 42–54. https://doi.org/10.20858/tp.2022.17.4.04
 • Kireyeva A., Kangalakova D., Kredina А., Satpayeva Z., Urdabayev M. (2021). Managing research and development process in conditions of economic growth of Kazakhstan: Methods and analysis. Problems and Perspectives in Management, 19(3), 185-196. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.16
 • Kenzhaliyev O.B., Ilmaliyev Z.B., Tsekhovoy A.F., Alibekova G.Z., Tayauova G.Z. (2021). Conditions to facilitate commercialization of R & D in case of Kazakhstan. Technology in Society, 67, 101792. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101792
 • Kozhakhmetova A., Zhidebekkyzy A., Turginbayeva A., Akhmetova Z. (2019). Modelling of project success factors: A cross-cultural comparison. Economics and Sociology, 12(2), 219–234. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/13
 • Dnishev F.M., Alzhanova F.G., Alibekova G.Zh. (2015). Innovative development of Kazakhstan on the basis of triple helix and cluster approach. Ekonomika regiona / Economy of regions, 2, 160-171. https://doi.org/10.17059/2015-2-13