Ақпараттық қамтамасыз ету және коммерцияландыру секторы

Институтта 1996 жылдан бері Институтта жүргізіл жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ғылыми-ақпараттық қамтамасыз ететін ақпараттық топ жұмыс істейді. Ақпарттық топ клмпьютер, принтер, сканер сынды құрал-жабдықтармен жабдықталған, сондай-ақ интернетпен де қамтамасыз етілген, Аталған топ институтта газеттер мен журналдардың басып шығарылуына ат салысады, ай сайынғы «ҚР әлеуметітк-экономикалық дамуы» атты баяндама түрінде, тұтастай алғанда республика бойынша стат.жылнамалар және аймақтық стат.жылнамалығы, салалық жылнамалар (Өнеркәсіп, Ауыл шаруашылығы, Көлік және байланыс, Құрылыс, Туризм), жинақтар: өмір сүру деңгейі, еңбекақы төлеу, Қазақстанның ерлері мен әйелдері, сондай-ақ демографиялық жылнамалар, Ғылым және инновациялық қызмет және т. б.) сынды статистикалық жедел ақпарат ұсынатын ҚР Статистика агенттігімен жұмыстар жүргізеді.

Топ құрамы:

Муратова Айгуль Нуржигитовна – топ жетекшісі


Ақпараттық қамтамасыз ету және коммерциялдыру секторы:

1. ҒЗЖ қамтамасыз ету және коммерцияландыру тобы
2. Ақпарат тобы тапсырыс берушінің материалының кешенділігіне, мерзімі мен сапасына бақылау жүргізеді. Көшіру және көбейту жұмыстарын орындау кезінде ақау туғызатын себептерді зерттейді және оны алдын алу шараларын қабылдайды. Тапсырыстарды ресімдеу, көшіру және көбейтуді орындау техникасы бойынша нұсқаулықтар, ереже және басқа да басшылыққа алатын материалдар әзірлейді. Еңбекті ұйымдастыру, өндіріс, материалдар шығындарын азайту, жабдықтарды пайдалануды жақсарту және еңбек өнімділігін арттыру мақсатында озық тәсілдер мен әдістерді ендіру жөніндегі іс-шаралар қабылдайды. Жұмысқа қабылданған құжаттаманың сақталуын, жұмыс орны мен жабдықтардың тиісті жағдайын және оның уақытылы жөнделуін, жабдықты пайдалану, қауіпсіздік техникасы ережесін сақтаумен қамтамасыз етеді.

ҒЗЖ қамтамасыз ету және коммерцияландыру тобы қызметкерлері:

Лаптева Фаня Исаева – инженер технолог;
Камлуков Айбек Кайырбекович – жүйелік әкімші;
Жакупбеков Тимур Ерикович – жүйелік әкімші;
Шевченко Ольга Дмитриевна – лаборант;
Байхановна Молдир Султановна – лаборант;
Мусаева Динара Мухамеджановна – аудармашы.

Топта Институттың соңғы жылдардағы іргелі монографиялары бар:

Қазіргі таңда Ақпарат тобының қоры :
3000 мыңнан астам әртүрлі баспалар, соның ішінде экономиканың іргелі проблемалары жөніндегі 800 кітап, монографиялар, оқулықтар, сөздіктер, энциклопедиялар, атап айтақанда:

Институттың қалыптасқан күнінен бастап күні бүгінге дейінгі 60 жылғы барлық басылымдары, институтта соңғы жылдары қорғалған диссертациялар авторефераттары бар (1952-2012 жж.), сонымен қатар соңғы жылдардағы Институтта өткізілген халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар жинақтары мен іргелі монографиялар да аз емес. Топ қоры Мәскеу, Анкара, Ташкент, Бішкек, Киев сынды таяу және алыс шетел қалаларындағы әріптестерінің берген сыйлық басылымдармен, ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының Диссертациялық Кеңесінде қорғалған авторлар монографияларымен де толықтырылуда.