Әлеуметтік-экономикалық зерттеулер орталығы

Орталық директоры

Рахметова Рахила Умирзаковна, экономика ғылымдарының докторы, профессор

Scopus ID: 56027902300

Researcher ID: KJL-2065-2024 

ORCID: 0000-0002-4079-244X

 

Орталық міндеттері

 

Орталық функциялары

 

 

Орталық жобалары

2022-2024жж.

 

Орталық басылымдары