Басыт бет

Қазақстан экономикасы білімінің қарқынды секторын аумақтық оқшаулау: принциптері, әлеуеті және даму сценарийлері

Қазақстан экономикасы білімінің қарқынды секторын аумақтық оқшаулау: принциптері, әлеуеті және даму сценарийлері

Территориальная локализация наукоемкого сектора экономики Казахстана: принципы, потенциал и сценарии развития