Басыт бет

Қазақстан Республикасы халқының үлестіру қатынастары жүйесін жаңғырту және табыстар теңсіздігін төмендету

Қазақстан Республикасы халқының үлестіру қатынастары жүйесін жаңғырту және табыстар теңсіздігін төмендету

Аңдатпа

Жобаның мақсаты – халықтың табыстары саласындағы бөлу қатынастарын трансформациялаудың жаңа тәсілдерін әзірлеу, олардың әл-ауқатын арттыру және қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті төмендету мүддесінде оларды қалыптастыру және бөлу тетіктерін жетілдіру.

Жобаның міндеттері:

 • Бөлу қатынастары мен нарықтық экономикадағы табыс теңсіздігі саласындағы негізгі теориялық тәсілдерді қарастырыңыз.
 • Қазіргі қазақстандық қоғамдағы табыс теңсіздігінің сипатын зерттеу, табыс факторларына, көздеріне, түрлеріне, құрылымына, теңсіздік деңгейіне талдау жүргізу.
 • Меншік қатынастарын, олардың бөлу қатынастарын трансформациялаудағы, Қазақстандағы кірістер мен теңсіздіктерді қалыптастырудағы рөлін зерттеу.
 • Табыстарды бөлудің жасырын нысандарын және олардың қазақстандық қоғамдағы бөлу қатынастарының деформациясына әсерін зерттеу.
 • Қала және ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейіне, олардың ақшалай кірістері мен шығыстарының қалыптасу тенденцияларына, тұтыну құрылымына экономикалық бағалау жүргізу, диспропорцияларды төмендету тетіктерін әзірлеу.
 • Құрылымдық-салалық саралау және еңбекақы төлеудегі өңірлік теңгерімсіздік факторларын зерттеу, оларды еңсерудің негізгі бағыттарын айқындау.
 • Табыстардағы гендерлік теңдік, еңбек, жұмыспен қамту, қазақстандық қоғамдағы саяси және қоғамдық өмірге қатысу саласындағы кемсітушілікті жою проблемаларын зерттеу.
 • Кедейлік пен Қазақстан халқының ақшалай табыс тапшылығының өзара байланысын зерделеу.
 • Халықтың табысын арттырудың қаржылық тетігін жетілдіруге ұсынымдар әзірлеу.
 • Бөлу қатынастарының жаңа саясатының және Қазақстан Республикасы халқының табыстарының теңсіздігін төмендетудің тұжырымдамасын әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

 • халық табыстарының өсіп келе жатқан саралануы мәселелерін шешуге, әлеуметтік теңсіздікті төмендетуге мүмкіндік беретін жаңа үлестіру қатынастарын қалыптастыруға теориялық-әдіснамалық тәсілдер әзірленетін болады;
 • Қазіргі қазақстандық қоғамдағы теңсіздіктің табиғаты зерттелді, кірістердің факторлары, түрлері мен құрылымы, Қазақстандағы теңсіздік динамикасы мен деңгейіндегі қазіргі үлестіру қатынастарының рөлі туралы жаңа білім алынды;
 • меншіктен, кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістердің серпіні анықталды, қатынастарды трансформациялау процестерінің әсерін ескере отырып, халықтың кірістерін қалыптастырудың жаңа бөлу тетіктері негізделді;
 • халықтың кірістерін бөлудің жасырын нысандары анықталды, олардың Қазақстан қоғамындағы үлестіру қатынастарының деформациясына және әлеуметтік теңсіздікке әсері бағаланды;
 • қала және ауыл халқының теңсіздігі мен өмір сүру деңгейлеріне салыстырмалы баға алынды, алшақтық пен диспропорцияны жою;
 • қазақстандық қоғамның әлеуметтік-аумақтық стратификациясы туралы жаңа білім алынды, Қазақстанда еңбекақы төлеудегі құрылымдық-салалық және өңірлік теңгерімсіздіктер анықталды;
 • гендерлік теңсіздікке баға берілді және Қазақстанның салалық және өңірлік ерекшеліктерін ескере отырып, ерлер мен әйелдердің табыстарының теңдігін қамтамасыз ету тетігі әзірленді;
 • әдістемелік тәсілдер әзірленді және Қазақстандағы кедейлікті бағалау берілді;
 • қаржылық теңсіздікті жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірленді. халықтың табысын арттыру тетігі;
 • бөлу қатынастарының жаңа саясатының және Қазақстан Республикасы халқының табыстарының теңсіздігін төмендетудің тұжырымдамасы әзірленді.