Басыт бет

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі жалпыұлттық басымдықтары туралы

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі жалпыұлттық басымдықтары туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 520 Жарлығы.

u2100000520.26-02-2021.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/U2100000520