Басыт бет

Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 18 желтоқсандағы № 2688 Конституциялық заңы.

z950002688_.19-04-2023.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002688_