Басыт бет

Қазақстанның жоғары технологиялы экспортын әртараптандыру және өсу: механизмдер мен басымдықтар

Қазақстанның жоғары технологиялы экспортын әртараптандыру және өсу: механизмдер мен басымдықтар

Диверсификация и рост высокотехнологичного экспорта Казахстана: механизмы и приоритеты