Басыт бет

Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы

Ең төмен әлеуметтік стандарттар және олардың кепілдіктері туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 19 мамырдағы № 314-V ҚРЗ.

z1500000314.01-07-2023.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000314