Басыт бет

Көрші елдердің шекаралас аймақтарындағы ынтымақтастықтың жаңа форматтары: Қазақстан мен Өзбекстанның ұлттық экономикалары үшін экономикалық әріптестіктің факторлары, шарттары және басымдықтары

Көрші елдердің шекаралас аймақтарындағы ынтымақтастықтың жаңа форматтары: Қазақстан мен Өзбекстанның ұлттық экономикалары үшін экономикалық әріптестіктің факторлары, шарттары және басымдықтары

Жобаның мақсаты. Экономикалық серіктестіктің шарттары мен факторларын анықтау, экономикалық және транзиттік-көлік әлеуетінің сандық және сапалық параметрлерін кешенді талдау және бағалау негізінде көршілес мемлекеттердің шекаралас аймақтарындағы ынтымақтастықтың жаңа форматтарын негіздеу және трансшекаралық өзара іс-қимылда Қазақстан мен Өзбекстанның стратегиялық басымдықтарын қалыптастыруда экономикалық серіктестік процесіне қатысушыларды интеграциялау тетігін әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер. Трансшекаралық ынтымақтастықтың және Қазақстан мен Өзбекстанның шекаралас аймақтарын дамытудың жаңа форматтарын негіздеу:

– трансшекаралық өзара іс-қимыл жағдайында шекара маңы ынтымақтастығының тұжырымдамалық ережелерін әзірлеу;

– тұтастай алғанда, атап айтқанда шекаралас аймақтарда экономикалық серіктестіктің шарттары мен факторларын анықтау;

-салалар мен бірлескен қызмет салаларындағы жергілікті және республикалық органдар мен кәсіпкерлік құрылымдардың интеграциялық әрекетінің әзірленген тетігі;

– трансшекаралық өзара іс-қимылдың жаңа жағдайларында ұлттық экономикалардың экономикалық және транзиттік-көліктік әлеуетін нығайту;

– трансшекаралық өзара іс-қимылдың жаңа жағдайларында Қазақстан мен Өзбекстанның экономикалық серіктестігінің стратегиялық басымдықтарын қалыптастыру.