Басыт бет

Өнеркәсіптік саясат туралы

Өнеркәсіптік саясат туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 86-VII ҚРЗ.

z2100000086.08-06-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2100000086