Басыт бет

Ресурстарды үнемдеу ресурстық шектеу жағдайында Қазақстанның мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың стратегиялық бағыты ретінде: іске асыру тетіктері

Ресурстарды үнемдеу ресурстық шектеу жағдайында Қазақстанның мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың стратегиялық бағыты ретінде: іске асыру тетіктері

Аңдатпа

Жобаның мақсаты ресурстарды үнемдеуге негізделген шектеулі ресурстар жағдайында Қазақстанның мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың стратегиялық бағытын негіздеу және тетіктерін әзірлеу болып табылады.

 Жобаның міндеттері:

  1. Мұнай және газ шикізатын ресурсты үнемдейтін пайдаланудың теориялық және әдістемелік негіздерін әзірлеу.
  2. Мұнай-газ кешенінің бар өндірістік әлеуетіне талдау жүргізу және мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастыру мен дамыту қажеттілігін негіздеу.
  3. Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың ұйымдастырушылық-экономикалық, нормативтік-құқықтық және заңнамалық тетіктерін әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

– мұнай және газ шикізатын ресурсты үнемдейтін пайдаланудың теориялық және әдістемелік негіздерін әзірлеу;

– ресурстарды үнемдеуге негізделген мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастыру қажеттілігін негіздеу;

– Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінде «жасыл» экономиканы қалыптастырудың ұйымдастырушылық, экономикалық, реттеуші және заңнамалық тетіктерін әзірлеу.