Басыт бет

Зерттеуді бағалаудың теңгерімді тәсілі: әдістемесі және іске асыру механизмдері

Зерттеуді бағалаудың теңгерімді тәсілі: әдістемесі және іске асыру механизмдері

Мақсаты  – ғылыми зерттеулерді бағалаудың теңдестірілген тәсілін әзірлеу және оны іске асыру тетіктерін, сондай-ақ Қазақстанда ғылымды дамыту және оны бағалау саясаты жөніндегі ұсынымдар әзірлеу.

Міндеттері;

1 кезең, 2023ж. – ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалаудың қолданыстағы теориялық және әдіснамалық тәсілдерін зерттеу және жүйелеу. білімнің әртүрлі салаларында ғылыми зерттеулерді бағалаудың заманауи модельдерін зерттеу. Ғылыми қызметті бағалаудың шетелдік тәжірибесін жинақтау.

2 кезең, 2024ж. – Қазақстандағы ғылымның дамуын ретроспективті талдау және бағалау: проблемалары, үрдістері, колея әсері. Қазақстан Республикасында ғылыми мансапты қалыптастыру және дамыту факторларын зерттеу. Ғылыми қызметкерлердің ғылыми қызметті бағалау критерийлерін қабылдауын зерттеу.

3 кезең, 2025ж. – ғылыми зерттеулерді бағалаудың қолданыстағы жүйесінің проблемалары мен перспективаларын анықтау. Ғылыми зерттеулер мен ғылыми қызметті бағалаудың адаптивті әдістемесін қамтитын ғылыми зерттеулерді бағалаудың теңдестірілген тәсілін әзірлеу. Қазақстанда ғылыми зерттеулерді дамыту және бағалау саясаты бойынша ұсынымдар әзірлеу. Ғылыми кадрларды проактивті бағалау жүйесінің тұжырымдамасын әзірлеу

Күтілетін нәтижелер:

1 кезең, 2023 жыл – білімнің әртүрлі салаларындағы ғылыми зерттеулердің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы үлгілерімен қатар қолданыстағы теориялық, әдіснамалық және практикалық тәсілдер зерттеліп, жүйеленді; ғылыми қызметті бағалаудың шетелдік тәжірибесі жалпыланды.

2 кезең, 2024 жыл – Қазақстан ғылымының мәселелеріне, тенденцияларына және даму болашағына жүйелі баға берілді. Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу арқылы Қазақстан Республикасындағы ғылыми қызметті бағалау критерийлерін қабылдау және ғылыми мансапты қалыптастыру және дамыту факторлары зерттелді. Ғылыми мамандық таңдаудағы іркілістің әсері бағаланды.

3 кезең, 2025 жыл – Ғылыми зерттеулерді бағалаудың қолданыстағы жүйесінің проблемалары мен келешегі айқындалды. Ғылыми зерттеулерді бағалаудың кешенді теңгерімді тәсілі әзірленді, оның ішінде ғылыми зерттеулер мен ғылыми қызметті бағалаудың бейімделу әдіснамасы, сондай-ақ Қазақстандағы саясатты әзірлеу және ғылыми зерттеулерді бағалау бойынша ұсыныстар әзірленді. Ғылыми кадрларды белсенді бағалау тұжырымдамасы әзірленді.