ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ БӨЛІМІ

Бектұрғанова Мақпал Саттықұлқызы

Жаһандану және халықаралық ынтымақтастық бөлімінің меңгерушісі

PhD докторы, MBA

Scopus ID: H-index = 2 (57204162579 )

Researcher ID: H-index=1 (AAQ-2815-2020)

ORCID:  0000-0003-1708-8208

«Экономика: Стратегия және практика» журналының тақырыптық редакторы

ҚР БҒМ ҒК Экономика институтының жас ғалымдар кеңесінің мүшесі

Сыйлықтар мен марапаттар: Халықаралық Сорос-Қазақстан қорының Gender Open Economy Fellowship бағыты бойынша жас ғалымдар арасындағы ғылыми стипендияның стипендиаты (2019-2020)

Ғылыми қызығушылықтары:

Экономикалық проблемалар, төменкөміртекті экономикалық даму, жасыл экономика, аймақтық экономика, цифрлық экономика, гендерлік экономика бойынша зерттеулер.

Бөлім қызметкерлері:

Сабден О. – бас ғылыми қызметкер

Жалелева Р.З. – аға ғылыми қызметкер

Егоров О.И. – аға ғылыми қызметкер

Туркеева К.А. – жетекші ғылыми қызметкер

Багаева Н.У. – аға ғылыми қызметкер

Туебекова Ш.Д. – ғылыми қызметкер

Дүйсембиева С. – ғылыми қызметкер

Турдалина Ш. – ғылыми қызметкер