Басыт бет

Ақпараттық хат!

Ақпараттық хат!

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты Сіздерді «Индустрия 4.0 жағдайында Қазақстан аймақтарының инновациялық-зияткерлік дамуы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясына қатысуға шақырады.

Өтетін күні: 9 шілде 2021 ж.

Өтетін орны: ZOOM алаңында онлайн режимінде

Конференция аясында ҚР Президенті Қ.-ж. Тоқаевтың 2020 жылғы 01 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауының негізгі міндеттерін шешу бойынша экономиканың күрделілігі мен технологиялылығын арттыруға және елдің зияткерлік капиталын дамытуға бағытталған негізгі мәселелер мен шараларды талқылау жоспарлануда.

Конференция бағдарламасына келесідей сұрақтар енгізілді:

  •  Қазақстан аймақтарын инновациялық-зияткерлік дамыту үшін Индустрия 4.0 сын-тегеуріндері мен мүмкіндіктері;
  •  экономиканы технологиялық жаңғырту және елдің ғылыми-технологиялық кеңістігін дамыту;
  •  Қазақстан аймақтарының зияткерлік әлеуетін арттыру және іске асыру;
  •  Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесін дамыту;
  •  теңгерімді аумақтық дамыту.

Конференция жұмысына белгілі отандық және шетелдік ғалымдар, мемлекеттік басқару органдарының, жоғары оқу орындарының, бизнес, қоғам өкілдері, докторанттар мен магистранттар қатысады. Конференция материалдары ғылыми басылым түрінде жарияланады.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция ұйымдастырушыларының байланыстары: 8 727 261 01 75 Электрондық пошта: ieconomkz@gmail.com

ZOOM конференциясына қосылу үшін сілтеме: https://us02web.zoom.us/j/82437698207?pwd=SHdwNkhrbDl6TUdpUkxPdHQxYnlEdz09

Конференция идентификаторы: 824 3769 8207

Кіру коды: 756290

Қосымша

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Мақала мәтіні және қатысуға өтінімдер conference09.07.2021@gmail.com эл. адрес бойынша 17 шілде 2021 жылға дейін қабылданады.

Конференция қорытындысы бойынша мақалалар жинағы шығарылады.

Қатысу үшін ұйымдастыру жарнасы: 5000 теңге.

Байланысушы тұлға: Мусаева Динара Мұхамеджанқызы.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: 050010, Алматы қ., Шевченко к., 28. ҚР БҒМ ҒК Экономика институты

Анықтама телефоны: 8 727 261 01 75 Электрондық пошта: conference09.07.2021@gmail.com

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ТАЛАПТАРЫ

Авторлық мақалалардың түпнұсқалары жариялауға қабылданады.

Мақала мәтіні. 4-тен 6 бетке дейінгі жеке файл. Парақтың өлшемі – A4, жолдың аралық интервалы. Барлық жиектер – 2 см. Беттер нөмірленбейді.

Баяндаманың атауы бас әріптермен (қарпі қалың, 14 пт, ортасында). Бір жолдан кейін кіші әріптермен – ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, авторлардың аты-жөні (қарпі 14 пт, ортасында). Төменде (курсивпен) – ұйымның, қаланың, елдің атауы (қарпі 14 пт, ортасында). Бір жолдан кейін мақала тіліндегі реферат (5 жолдан аспайды) және бір жолдан кейін – түйін сөздер (6 сөз бен сөз тіркесіне дейін) (қаріп 14 пт, ені бойынша). Жолақтан кейін мақаланың негізгі мәтіні жазылады.

Мәтін параметрлері: Times New Roman шрифті, өлшемі – 14 пт, жолдың аралық интервалы, абзацтың шегінісі – 1 см, парақтың еніне туралану, абзацтың алдындағы және кейінгі аралығы – 0 пт, тасымалдарды автоматты түрде орналастыру.

Суреттер мен кестелер мәтінде орналасуы қажет. Мысалы сурет атауын рәсімдеу: 1 сурет – Қазақстандағы инновациялық белсенділік деңгейі (ортасында). Мысалы кесте атауын ресімдеу: 1-кесте – Кәсіпорындардың өлшемділігі бойынша инновациялық белсенділік көрсеткіштері (сол жақ шеті бойынша).

Сілтемелер: мәтін (мақаланың соңында орналасқан). Мысалы, мақала мәтінінде: [1, 104-107 б.]; мәтін сілтемесінде: Н.Ж. Бримбетова Қазақстанның аумақтық дамуын жаңғырту: әдіснамасы және басымдықтары [Мәтін]. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011. – 229 б. Мәтіндік сілтемелер мақала мәтініндегі дереккөздерге сілтемелердің пайда болу тәртібінде араб цифрларымен нөмірленген тізім ретінде рәсімделеді, тізім «Пайдаланылған дерек көздері» деген сөздерден басталады.

Орыс тіліндегі мәтіндер үшін: мәтіннен бір жолдан кейін баяндаманың атауы бас әріптермен, төменде автордың (-лардың) тегі мен инициалдары (қаріп 14 пт, ортасында), аңдатпа және түйін сөздер ағылшын тілінде (шрифт – 14 пт, ені бойынша) болуы тиіс. Мақалалар авторлық редакцияда жарияланады. Мақала мазмұнына автор жауап береді.

Ұйымдастыру комитеті талаптарға сәйкес келмейтін мақалалардан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Мақаланы рәсімдеудің үлгісі

МАҚАЛАНЫҢ АТАУЫ

Иванов И.И. э.ғ.д., профессор

ҚР БҒМ ҒК Экономика институты

Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа Аңдатпа Аңдатпа Аңдатпа

Түйінді сөздер;

Мақала мәтіні, Мақала мәтіні, Мақала мәтіні, Мақала мәтіні, Мақала мәтіні,

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІ

1. Асылбаев К.Б. Политика выравнивания территориальной несбалансированности Казахстана // Экономика: стратегия и практика. – 2016. – № 1(37). – С. 123-134.

2. Бримбетова Н.Ж. Модернизация территориального развития Казахстана: методология и приоритеты. – Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 2011. – 229 с.

3. В Казахстане появятся «умные города». [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://news.mail.ru/economics/27344064/?frommail=1 (дата обращения 05.10.2016 г.).

Реквизиттер:

ШЖҚ РМК ҚР БҒМ ҒК «Экономика институты»: БИН 990340001449 КБе 16 Адресі: ҚР, 050010, Алматы қ., Шевченко к., 28 тел\факс: (727) 261-01-75 Р/С KZ696010131000009277 АҚ «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Пошталық адресі: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы Шевченко көшесі, 28, E-mail: ieconomkz@gmail.com