Басыт бет

Білім туралы

Білім туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы.

z070000319_.08-06-2024.kaz_

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_