Басыт бет

Жоғары технологиялық экономика: Қазақстанда қалыптасу факторлары, басымдықтары мен даму тетіктері

Жоғары технологиялық экономика: Қазақстанда қалыптасу факторлары, басымдықтары мен даму тетіктері

Наукоемкая экономика: факторы формирования, приоритеты и механизмы развития в Казахстане