Басыт бет

Қауымдастырылған профессор ғылыми атағын беру

Қауымдастырылған профессор ғылыми атағын беру

Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128
бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтарды (қауымдастырылған профессор (доцент),
профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып,
08.00.00 – «Экономика» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент)
ғылыми атағын беру үшін Ғылыми Кеңес аймақтық экономика және
инновациялық даму бөлімінің меңгерушісі Сатпаева Зайра Тулегеновнаның анықтамасын және ғылыми
еңбектерінің тізімін орналастырады. Мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) 08.00.00
– «Экономика»мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми
атағын ізденуші туралы анықтама

2) Сатпаева
Зайра Тулегеновнаны
ң ғылыми еңбектерінің тізімі

25 тамыз 2023